Uppdansning 2018

Print Friendly, PDF & Email

Välkommen att anmäla dig till årets uppdansning!

Senaste information

I år blir 50:e gången som det är uppdansning.
Därför kommer vi att ordna en jubileumsmiddag på lördagen. 

Diplomdanserna är från Hede:

Bakmes efter Per Backman, Bakmes efter Helmer Persson, Ringländer,
Bakmes till polkett, Småvals, Stigvals, Snurrvals, Sick-sackschottis samt Stigschottis.