Anmälning 2024

Välkommen till uppdansningen i Östersund 1-3 augusti 2024.

Info för dig som vill delta som åskådare/kvällsdansare.

Danserna till årets bygdedansdiplom är bygdedanser från Medelpad:
Bakmes från Haverö, Polska från Haverö – senpolska, Schottis från Haverö, Senpolska från Torp,
Slängpolska från Torp, Gammal vals från Medelpad-Jämtland, Snurrebocken från Medelpad.

Musiker: Mittlåt (Anders Wedlund, Annette Gabrielsson och Andreas Idh) samt
Jonssonlinjens stråksektion (Gunnar Östergårds, Annika Andersson, Kerstin Palm och Bengt Jonsson).

Kurser i bygdedanser (kurs 1) och  bronsdans (kurs 2) på torsdag 1 augusti.
Danserna till årets kurs i bygdedans  är danser från Dalarna

Uppdansningen börjar 2 augusti och pågår i 2 dagar. Sista anmälningsdag  1 juni.
Man får dansa med 4 olika partners.

Det kommer att finnas möjlighet att äta lunch under kurs- och uppdansningsdagarna på Furuparken då inga serveringsställen ligger i närheten.
Vi vill gärna ha förhandsbesked på lunch och anmälan görs på anmälningssidorna.
Om du anmäler dig till flera aktiviteter, kom ihåg att anmäla dig till luncher endast en gång.

Anmälan uppdansning    Anmälan bygdedanskurs    Anmälan bronskurs       
Observera att man för Slängpolska från Malung nu måste välja variant (Gucku Erik eller Jonas Haga) vid anmälan.

Regler        Följebrev         Ladda hem dansförteckning

Sök stipendium för unga dansare          Har du ingen folkdräkt?

Plats: Furuparken, Östersund. Datum: 1-3/8 2024
Anmälan: Senast 1 juni vill vi ha era anmälningar
Spara era kopior på anmälningar

P g a höga transaktionskostnader så kan deltagare från andra länder betala vid ankomsten.

Förfrågan: Ring Els-Mari 070-688 10 90, Anneli 070-312 17 20
Logiförfrågan: Turistbyrån, Östersund: Tel: +46 (0)63 701 17 00 visitostersund.se   epost:  info@visitostersund.se
Östersunds camping:  ostersundscamping.se/   Telefon: +46 (0)63-14 46 15 epost: ostersundscamping@ostersund.se

V Ä L K O M N A !